Lantionpohjan fysioterapia

Lantionpohjan fysioterapia auttaa lantionpohjan toimintahäiriöiden tunnistamisessa, ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Lantionpohjan fysioterapia edistää kaikenikäisten naisten hyvinvointia ja terveyttä. Siitä hyötyvät niin nuoret, kuin jo varttuneimmatkin naiset. Lantionpohjan fysioterapiassa selvitetään lantionpohjan ongelmien syitä ja kuntoutetaan ongelmia terapeuttisin harjoittein. Jo nuoret tytöt voivat kärsiä virtsankarkailusta, jonka syynä usein lantionpohjalihasten ylikireys. Iän myötä virtsankarkailun riski kasvaa kudosten kimmoisuuden laskiessa ja tämän myötä lihasten heikentyessä. Oikein kohdennetulla harjoittelulla voidaan estää lantionpohjalihasten ongelmien syntyä tai korjata jo syntyneitä ongelmia. 

Lantionpohjan fysioterapia sopii sinulle, kun

  • kärsit virtsan-, kaasun- tai ulosteenkarkailusta
  • tunnet painetta tai kipua lantionpohjassa
  • sinulla on suolentoiminnan häiriöitä
  • kaipaat apua lantionpohjan laskeumien kanssa